IKC De Schilden

KMN Kind & Co

Kind & Co is een stichting zonder winstoogmerk in regio midden Nederland. Wij bieden alle vormen van kinderopvang en zien onszelf als pedagogisch partner. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen scheppen wij een veilige en gezonde omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien.
In IKC De Scholden is een VSO, BSO, kinderdagverblijf en een peutergroep gehuisvest. Via de links bovenin kunt u hier meer over lezen.